Hôm nay ngày : 23/10/2016 07:08:49 AM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
608874
Giới thiệu

  

- Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới
- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Institute of Tropical Forest Research and Development
- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh viết tắt: INTROFORD
- Địa chỉ: Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp thể thao Quốc gia - P. Mỹ Đình 1 - Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội
- Điện thoại:  04-7304.8886             Fax: 04-7309.8886
- E-mail: [email protected]
- Website:http:// introford.com/

 Các phòng ban chức năng, chuyên môn của Viện bao gồm: 02 phòng chức năng: Phòng Tổng hợp, Phòng Kế hoạch Khoa học và Hợp tác Quốc tế ; 04 phòng nghiên cứu: Phòng Viễn thám - GIS, Phòng Kinh tế - Chính sách Lâm nghiệp, Phòng Điều tra Quy hoạch rừng, Phòng Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng.

Hiện đội ngũ cán bộ nghiên cứu của Viện bao gồm : 50 người, trong đó : 2 Giáo sư, 3 Phó giáo sư, 7 Tiến sĩ, 10 Thạc sĩ, 28 Kỹ sư và Kỹ thuật viên. Ngoài ra Viện có cơ chế linh hoạt huy động thêm các chuyên gia tại các lĩnh vực liên quan tùy theo yêu cầu của công việc.

 

 

Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác